Opgehaald

51.056
51% bereikt van het totaalbedrag € 100.000

Het Verbeeten Fonds

Het Verbeeten Fonds stimuleert onderzoek naar patiëntvriendelijke behandelmethodes door het Instituut Verbeeten, het regionaal kankerbehandelcentrum in Tilburg, Breda en Den Bosch. www.verbeetenfonds.nl